Internet of things

Akwizycja danych

Podstawa to dane, które w sposób przemyślany i bezpieczny należy zebrać z urządzeń w naszej sieci IoT. Mamy doświadczenie zarówno w zbieraniu danych metrycznych jak i logów.

Wizualizacja

Odpowiednia wizualizacja zebranych informacji, pozwala uchwycić właściwy kontekst tego co trafia do naszych systemów. Prawidłowa analiza jest elementem kluczowym do dalszej optymalizacji procesów biznesowych.

Automatyzacja

Mając zebrane i poddane analizie dane można pokusić się o optymalizację zaobserwowanych procesów elementami automatyki.